Video: Gesprek over Mindfulness en Racisme

Woensdag 12 augustus 2020 gingen wij In Gesprek over Mindfulness en Racisme. Een spannend en nodig gesprek. Wij zijn dankbaar voor de open, kwetsbare en vooral respectvolle dialoog van de avond. De moed van de sprekers, de kwetsbaarheid van diegene die opstonden met hun vraag en de overweldigende inbreng op de chat.

Een avond vanuit 3 perspectieven benaderd; het neurologische aspect, de bereidheid echt te
willen zien en een perspectief vanuit een theoretisch kader. De complementaire verhalen van de
sprekers hebben een krachtige beweging in gang gezet. Wij zijn ons bewust van het gegeven dat deze avond een eerste stap is geweest. Een opening om het gesprek te starten, het in daglicht te
brengen, zonder alle antwoorden te hebben.

Het afronden van deze avond is het begin. Een start van de zoektocht en dialoog als individu èn
voor de mindfulnessbeweging in Nederland. Wij danken alle aanwezigen voor deze avond. Wij
heten iedereen welkom bij dit gesprek aan te sluiten. Er is vraag naar een vervolg en hiervoor
gaan we de mogelijkheden bekijken!

Wil jij de avond terugkijken? Dat kan! De stream wordt momenteel omgezet in een video. Deze is
zeer binnenkort beschikbaar op deze website. Heb je interesse? Neem contact met ons op of
bestel de video nu al via https://www.bundelt.nl/product/video-mindfulness-en-racisme/.