Mindfulness in Superdiversiteit

Steeds meer mensen beoefenen mindfulness en meditatie. We zoeken naar meer rust en minder chaos in ons hoofd. De wereld waarin we leven gaat alsmaar sneller en verandert voortdurend. Vandaag lijkt niet meer op gisteren en morgen is onvoorspelbaar. De wereld wordt beangstigend en ongrijpbaar. We voelen ons onzeker, vervreemd. We maken daarom onze eigen, kleine leefwereld veilig en rustig, en kijken angstig naar buiten.

Reinhilde Pulinx merkt een spanning op tussen de stijgende interesse voor mindfulness en meditatie enerzijds en de toenemende verharding en individualisering in onze samenleving anderzijds. Vanuit een oprechte maatschappelijke betrokkenheid stelt ze een aantal interessante vragen.

Ik mis iets, ik ervaar een beperktheid. Kan mindfulness, zoals het zich in het Westen ontwikkelt, aan de zijlijn blijven staan in een tijd van sociale spanningen en toenemende ongelijkheid? Vinden we in mindfulness, naast zelfzorg, ook de zorg voor de ander? Voor de ander dichtbij maar ook voor de ander veraf, de vreemde? Kunnen we ons via mindfulness ook verbinden met de ander, een universele verbinding tussen mensen en alles om ons heen? Mindfulness in superdiversiteit is een persoonlijke zoektocht naar antwoorden op deze belangrijke vragen.

Publicatiedatum: 15 oktober 2019 – 156 blz – € 26,5 (incl. BTW)

Je kan het boek kopen:

Het resultaat is een zeer goed en prettig leesbaar, inzichtrijk boek dat het licht laat schijnen op deze tijd en daarnaast perspectieven openlegt voor de beoefening van mindfulness in het Westen, voor het cultiveren van een wijze en compassievolle levensstijl.

Frits Koster, Mindfulness en compassietrainer en auteur